Raklång på vattnet

Den svenska nittonhundratalspoesin hade ett par verkligt starka decennier: sjuttiotalet var ett och i centrum stod ofta Eric Fylkeson: han förnyade scenpoesin som medlem i den vildsinta poetgruppen Vesuvius tillsammans med Bruno K. Öijer och Per-Eric Söder, han var stencilvevande tidskriftsutgivare och blev så småningom, medan åttiotalet bröt in, bokförläggare och allt mer exakt och djupborrande diktare. Urvalsvolymen Raklång på vattnet gör en väsentlig poetisk insats tillgänglig på nytt!