Bøker av Frode Helland

Kun lagervarer
Agora 1-2/2024: Holocaust
I Arne Johan Vetlesen: Adornos «aldri igjen Auschwitz». Dialektikken mellom individ og fellesskap Ståle Dingstad: Ingen vitner for jødene. Om... > Les mer
Agora 1-2/2021: Thomas Piketty
Dette nummeret av Agora tar for seg Thomas Pikettys to sentrale bokutgivelser, Kapitalen i det 21. århundre (2013) og Kapital og Ideologi (2019).... > Les mer
Agora. Nr. 4, 2005
Dette temanummeret er viet Kjartan Fløgstad, og artiklene tar bl.a. for seg Fløgstads roman Kron og mynt, skriftbegrepet til Fløgstad og Jacques... > Les mer
90,-
Agora. Nr. 1-2 2005
Temanummeret er viet filosofen Jacques Derrida... > Les mer
160,-
Agora. Nr. 2/3-2001
Mange av artiklene i dette nummeret springer ut av en konferanse i regi av NFR-prosjektet "Det 'egne' og det 'andre'". Det diskuteres, fra... > Les mer
160,-