Bøker av Jonas (J) Magnusson

Kun lagervarer
OEI # 80–81. The zero alternative
The most recent issue of OEI magazine takes its starting point in Ernesto de Sousa’s explosive activities as filmmaker, photographer, curator,... > Les mer
OEI 75 - 76: NATURBEGREPPET [EKOEI]
Anaximander, Axel Andersson, Henrik Andersson, Katja Aglert, Irene Bacchi, Adrián Balseca, Karen Barad, Ida Bencke, Jane Bennett, Gunnar Berge,... > Les mer
OEI # 73–74 Grön våglängd
”Tänka med trädgårdar, tänka med växter”OEI # 73–74 2016: Grön våglängd; parker, trädgårdar, växter (656 sidor, red. Jonas (J)... > Les mer
OEI # 71–72
OEI #71–72 2016: Mix-Up/Dig-Out: Utanför-det-absoluta-stadssystemet-aktiviteter; publiceringspraktiker; Stephen Willats; & andra saker (624... > Les mer
OEI # 65 Postkonst
”Mail Art has no history, only a pre-sent”, hävdades en gång dubbeltydigt av Ray Johnson, postkonstens mest legendariska gestalt och den... > Les mer
OEI66: Process/poem (poema/processo)
Issue 66 of OEI is the first substantial presentation outside of Brazil of the poetry avant-garde movement poema/processo (process/poem), launched... > Les mer
OEI # 63-64
I OEI #?63-64 medverkar: Bengt Adlers, Lars Ahlström & Hans Anders Molin, Stefan Altekamp, Henrik Andersson, Gert Aspelin, Gunilla Bandolin, Claire... > Les mer
OEI #62: OEI on paper
Papperet - detta kulturbärande medium som haft en avgörande roll i den samhälleliga utvecklingen under de senaste två tusen åren - genom­går... > Les mer
OEI #60-61
OEI is a magazine for extra-disciplinary spaces and de-disciplinizing moments – experimental forms of thinking, montages between poetry, art,... > Les mer
OEI #58
"Med sin djupgående nyttolöshet, sin inneboende passivitet, med sin icke-kalkylerbara tid av förlorad produktion, cirkulation och konsumtion,... > Les mer
OEI # 56-57
En tidskrift kan vara ett uttryck för en doktrin som redan är konstituerad eller för en grupp som redan existerar (surrealism). Den kan tjäna... > Les mer
OEI # 53 # 54
OEI är en kulturtidskrift som rör sig fritt mellan områden som poesi, poetik och patagrafisk teori. Tidskriften har med utkikspunkt någonstans... > Les mer
OEI # 46-47: Prosa
OEI är en tidskrift ägnad åt konceptuell poesi, estetisk teori och -teknologi. Sedan 1999 har den också givit sig hän åt kritik, brus, idioti,... > Les mer
OEI # 48-50: Lek & spel
OEI är en tidskrift ägnad åt konceptuell poesi, estetisk teori och -teknologi. Sedan 1999 har den också givit sig hän åt kritik, brus, idioti,... > Les mer
OEI # 42: Lars Norén
OEI är en tidskrift ägnad åt konceptuell poesi, estetisk teori och -teknologi. Sedan 1999 har den också givit sig hän åt kritik, brus, idioti,... > Les mer
Witz-bomber och fotosken
«I begynnelsen var vitsen», skriver Samuel Beckett. Vitsen har idag för många en betydelse som kanske framför allt vetter åt »kvickhet»,... Les mer
OEI # 37 # 38 – R]Ed.est.
OEI är en tidskrift ägnad åt konceptuell poesi, estetisk teori och -teknologi. Sedan 1999 har den också givit sig hän åt kritik, brus, idioti,... > Les mer
OEI 3–5/2008 (39–41): Mix-up
OEI är en tidskrift ägnad åt konceptuell poesi, estetisk teori och -teknologi. Sedan 1999 har den också givit sig hän åt kritik, brus, idioti,... > Les mer
OEI # 31 # 32 – Reader’s (un)digest
Reader's (un)digest: 416 sidor + insert (om materiella aspekter av läsning; bat-poetry, mm, mm) BLAND DE MEDVERKANDE: Georges Perec •... > Les mer
OEI # 33 # 34 # 35 – Nonsens
592-sidig trippelnummer av OEI om Nonsens, fiktiva/artificiella språk, konceptuella-materiella läsningar av barnböcker, samt ett block om små... > Les mer
OEI # 26 – Audioei 1
Audioei 1 Dubbelt cd-nummer med samtida svensk och internationell... Les mer