OEI # 65 Postkonst

”Mail Art has no history, only a pre-sent”, hävdades en gång dubbeltydigt av Ray Johnson, postkonstens mest legendariska gestalt och den konst-när vars verksamhet fortfarande kan-ske effektivast illustrerar många av de egenheter och paradoxer som ryms inom denna konstnärliga praktik: ”en hyllad pionjar och obskyr outsider som både var kritisk till och sträva-de efter berömmelse. Han besatt de till synes motstridiga impulserna att vilja vara privat och offentlig på sam-ma gång, att bevaka utställandet av hans verk och samtidigt förlora dem genom omfattande cirkulation” (Alex Sainsbury, ”Please Add To & Return”, MACBA 2009). Cirkulationen skedde genom det alternativa distributions-system han initierade 1962 — den s.k. New York Correspondance School —vars målsättning var både avspänd, allvarlig och utopisk, inrättad för ett lekfullt utbyte av verk och föremål, som en kuriös hobby och ett radikalt alternativ till det konventionella sättet att visa och sprida sin konst genom etablerade kanaler som gallerier och konsthallar. Samtida med framväxten av konstnärsdrivna gallerier, butiker (Claes Oldenburgs The Store, Fluxus Shops) och småtidskrifter utgjorde den en av den spirande institutions-kritikens många fasetter och ett bety-dande steg på vägen mot — som Nam June Paik påtalat om George Maci-unas ambitioner med Fluxus — ett gripande av inte bara konstvärldens produktionsmedel utan även av dess distributionssystem. Postkonsten är ett fenomen som under sin mer än femtioåriga historia har tagit sig en rad olika uttryck och inbegripit en mängd olika medier och praktiker: visuell poesi, collage, slo-gans, texter, serier, liksom stämplar, frimärken, logotyper och andra inlå-nade byråkrati-parafraserande och ofta postrelaterade former. I sam-band med dess storhetstid under 70-och 80-talen delades formspråk och bildbruk inte sällan med det ”låga” material man också kunde se inom den omgivande alternativkulturen, och dess radikaldemokratiska ambi-tion att vara ett öppet och inklusivt forum med mycket låg tröskel för del-tagande har gjort den till en ovanligt

Andre kunder kjøpte også: