Bøker av Louis Althusser

Kun lagervarer
For Marx
A milestone in postwar Marxist thought, containing Althusser's influential arguments on the epistemological break and... Les mer
On Ideology
A classic philosophical study on how political and cultural ideas come to dominate. “One reads him with excitement. There is no mystery about his... Les mer
On Ideology
The publication For Marx and Reading Capital established Louis Althusser as one of the most controversial figures in the Western Marxist tradition,... Les mer
Politics and History
The groundbreaking Marxist philosopher provides unique appraisals of major writers. “One reads him with excitement. There is no mystery about his... Les mer
For Marx
A milestone in the development of post-war Marxist thought, this is the work in which Louis Althusser formulated some of his most influential ideas.... Les mer
Det måste bli en förändring i partiet!
Louis Althusser är som bekant inte enbart ryktbar marxistisk filosof utan även mångårig och aktiv medlem av det franska kommunistpartiet. I den... Les mer
Filosofi från proletär klasståndpunkt
Innehåll: Inledning av Göran Therborn: Behöver arbetarrörelsen filosofer? Filosofin som revolutionärt vapen Betingelserna för Marx’... Les mer
Psykoanalys och marxism
Innehåll: Louis Althusser: Om Freud Siegfried Bernfeld: Socialism och psykoanalys Igor Caruso: Psykoanalysen och samhället Otto Fenichel: Recension... Les mer
Att läsa Kapitalet. Del 1
Innehåll: Inledning Från Kapitalet till Marx’ filosofi Kapitalets objekt (Inledning; Marx och hans upptäckter; Den klassiska ekonomins... Les mer
Att läsa Kapitalet. Del 2
Innehåll: Kapitalets objekt, forts. (Vetenskapsteoretiska satser i Kapitalet; Den politiska ekonomins objekt; Marx’ kritik; Marx’ väldiga... Les mer
Lenin och filosofin
Anförande hållet inför Franska filosofiska föreningen 24 februari... Les mer