Att läsa Kapitalet. Del 2

Innehåll: Kapitalets objekt, forts. (Vetenskapsteoretiska satser i Kapitalet; Den politiska ekonomins objekt; Marx’ kritik; Marx’ väldiga teoretiska revolution; Appendix: Det ideala genomsnittet” och övergångsformerna den historiska materialismens grundläggande begrepp (Från periodisering till produktionssätt; Strukturens element och deras historia; Reproduktionen; Till en teori om övergången)