Bøker av Michail Bachtin

Kun lagervarer
Rabelais och skrattets historia
Michail Bachtins Rabelais och skrattets historia är en undersökning av »den folkliga skrattkulturens» historia. I centrum för Bachtins... Les mer
Författaren och hjälten i den estetiska verksamheten
Författaren och hjälten skrevs åren efter den ryska revolutionen, men kom att publiceras först efter författarens död. Detta tidiga verk av... Les mer
Det dialogiska ordet
Inget budskap kunde ligga mera fel i tiden, verka mer inopportunt än denna dröm om "en ansvarig delaktighet". Det är också detta som... Les mer
Dostojevskijs poetik
Bachtins bok är inte bara en nyckel till det innersta, hemliga rummet i Dostojevskijs orologt pulserande romanvärld, denna motsägelsefulla kropp... Les mer