Det dialogiska ordet

Inget budskap kunde ligga mera fel i tiden, verka mer inopportunt än denna dröm om "en ansvarig delaktighet". Det är också detta som gör Det dialogiska ordet till en sådan storartad och väckande läsning. Alla gångbara cynismer och sofismer om konstnärliga schabloners ofrånkomlighet och subjektets undergång i vår komplicerade massmediala värld etc sopas bort av Bachtins enkla uppmaning att konsten på allvar, att svara på det tilltal som riktas mot en: "För det som jag förstått och upplevt i konsten är jag skyldig att ansvara med mitt liv, så att allt det som jag upplevt och förstått inte skall vara verkningslöst i livet."

– Torsten Ekbom, Dagens Nyheter

 

Nøkkelord: Teori Litteraturvitenskap