Bøker av Runa Kvalsund

Kun lagervarer
Mellom 2/2018
Mellom #2/2018 handlar om omsetting og vondskap, men rommar òg eit utval ny litteratur i omsetting, faste spalter og omtalar av omsett... > Les mer
Mellom 1/2018
Mellom #1/2018 tar for seg filosofi i omsetting, i tillegg til dei faste spaltene med presentasjonar av litteratur som ikkje tidlegare er... > Les mer
Mellom 2/2017
Mellom #2/2017 er i hovudsak basert på innkomne tekstar og spenner derfor breitt tematisk sett. Leiar: Ord og meining og sånt av Runa... > Les mer
Mellom 1/2017
Mellom #1/2017 rommar tekstar om og omsette tekstar av kvinnelege forfattarar, essayistar og poetar som vi meiner fortener meir merksemd –... > Les mer
Mellom 2/2016
Mellom #2/2016 er i det store og heile via poesi og attdikting, og vi har ein bolk reservert temaet gjendikting mellom dei skandinaviske... > Les mer
Mellom 1/2016
Mellom gir ut sitt tredje nummer, med ein hovudbolk som tar for seg ulike sider ved omsetjing av teater. Edvard Hoem skriv om livet med Shakespeare,... > Les mer
Mellom 1/2015
Mellom er eit rom for litteratur- og omsettingsinteresserte, mellom språk, mellom skrivarar, mellom tekstar. Første nummer er eit nummer om... > Les mer
Mellom 2/2015
Mellom gir ut sitt andre nummer, som tematiserer korleis litteratur kan reise med menneske på tvers av språk og kulturar, ved til dømes migrasjon,... > Les mer
Bøygen 4/2013
Bøygen er et fagtidsskrift tilknyttet Litteraturprogrammet ved Universitetet i Oslo. Redaksjonen består av masterstudenter ved... > Les mer