Bøygen 4/2013

Bøygen er et fagtidsskrift tilknyttet Litteraturprogrammet ved Universitetet i Oslo.
Redaksjonen består av masterstudenter ved programmet.