Kritiker 15 & 16: Skuggvärldar

Kritiker är en nordisk tidskrift för litterär kritik och essäistik som utkommer i förlängningen av "Nordisk kalender". Utgivare för nordisk kalender var Ariel, på vars stam Kritiker ympats. Med ett 129-sidigt nummer i kvartalet hoppas vi att Kritiker ska kunna vara den bestende form för en nordisk kritisk offentlighet vi för ett par år sedan efterlyste som en möjlighet.

UR INNEHÅLLET: Paula von Seth: Om Frank van der Salm • Magnus William-Olsson: Sluta ögonen. Läsningens frihet • Peter Mickwitz: Anteckningar till en tavla av Rubens • Ulf Eriksson: Dark dark dark. Om Susan Stewarts ”The Brief Views of Hell” • Vendela Fredricson: Bioluminiscens och annat ljus • Torsten Renqvist: Fyra flickor hoppar bakåt från en brygga • Anna-Lena Renqvist: Den skapande tiden mig emellan • Henrik Petersen: Själ vs. Kunskap • David Linnros: Liv mellan tanken och tänkandet • Henri Bergson: Ur ”Introduktion till Metafysiken” • Anna-Lena Renqvist: Ordet mellan ljus och skugga • Maria Zambrano: Ordets gryning • Cilla Naumann. Voyeur. En berättelse för radio • Jonas Ellerström & Mattias Fyhr: Nycklar till drömmen. Om H.P. Lovecraft • Måna Wadensjö: Innanför och utanför. Om Alfhild Agrell • Magnus Jacobson: Rundelsgränd • Ann Hallström: Almirah • Suzanne Osten. Om en avhandling • Per Zetterfalk: Sju punkter om konstnärlig forskning.

Andre kunder kjøpte også: