Bøker i kategorien Tidsskrifter

Kun lagervarer
Biblis 94
Tidskrift för bokhistoria, bibliografi, bokhantverk och samlande. Vänförening till Kungliga biblioteket. Tidskriften Biblis ska enligt planerna... > Les mer
Nutida Musik
Vad är skillnaden mellan att komponera musik och skriva litteratur? Hur ser man på material och form i musik respektive litteratur? Hur ställer... Les mer
Monsieur Antipyrine 1
Monsieur Antipyrine er et tidsskrift, der allerede er ude af sync med fortid, fremtid, nutid, samtid, sommertid og vintertid og befinder sig godt... > Les mer
Hjärnstorm 1/2024 (154-155)
Hjärnstorm har sedan starten 1977 varit ett fritt forum för kulturkritik och idédebatt. Tidskriften har genom åren rört sig fram och tillbaka i... > Les mer
Vagant 3-4/2023: Ungdom
Lenge sto ungdommen for optimisme, følsomhet og fremskritt. Den som avviste eller uttrykte seg mistrøstig om de unge fremsto komisk, og tilhørte... > Les mer
Agora 1-2/2024: Holocaust
I Arne Johan Vetlesen: Adornos «aldri igjen Auschwitz». Dialektikken mellom individ og fellesskap Ståle Dingstad: Ingen vitner for jødene. Om... > Les mer
Filosofisk tidskrift 4/2023
Filosofisk tidskrift har som syfte att bidra till en allsidig och fruktbar diskussion av filosofiska problem, samt att på ett lättfattligt sätt... > Les mer
Filosofisk tidskrift 2/2023
Filosofisk tidskrift har som syfte att bidra till en allsidig och fruktbar diskussion av filosofiska problem, samt att på ett lättfattligt sätt... > Les mer
Filosofisk tidskrift 1/2023
Filosofisk tidskrift har som syfte att bidra till en allsidig och fruktbar diskussion av filosofiska problem, samt att på ett lättfattligt sätt... > Les mer
Filosofisk supplement 2-3/2023
Kommer vi alltid for sent til vår egen tid, slik Hegel som kjent mente? Kan man føre regnskap over his- torien først når den er forbi, slik... > Les mer
Gespenster 1
Gespenster er et tidsskrift bygd på vennskap. Det utkommer med ujevne mellomrom   I. Døde i alle land, foren eder! Beate... > Les mer
Lyrikvännen 6/2023
Lyrikvännen är Sveriges äldsta lyriktidskrift. Sedan 1954 har tidskriften varit en plats för debutanter och etablerade poeter. Vi bevakar... > Les mer
Lyrikvännen 3/2023
I numret finns ett nytt motavtal till Tidöavtalet skriver av poeterna Merima Dizdarević, Athena Farrokhzad och Burcu Sahin. Fotografier av Märta... > Les mer
Lyrikvännen 2/2023
Lyrikvännen är Sveriges äldsta lyriktidskrift. Sedan 1954 har tidskriften varit en plats för debutanter och etablerade poeter. Vi bevakar... > Les mer
Karavan 2/2023
Karavan är en litterär tidskrift på resa mellan kulturer. Från Afrika, Asien och Latinamerika kommer en ny spännande litteratur som är i färd... > Les mer
Paletten 4/2023
Paletten vill med spännande texter av skilda slag: allt från teoretiska sammanhang till konstnärers egna texter och bildprojekt särskilt skapade... > Les mer
Lyrikvännen 4-5/2023: Arbete
Lyrikvännen är Sveriges äldsta lyriktidskrift. Sedan 1954 har tidskriften varit en plats för debutanter och etablerade poeter. Vi bevakar... > Les mer
Karavan 3/2023: Svindleriets konster
Karavan är en litterär tidskrift på resa mellan kulturer. Från Afrika, Asien och Latinamerika kommer en ny spännande litteratur som är i färd... > Les mer
Paletten 2/2023
Paletten vill med spännande texter av skilda slag: allt från teoretiska sammanhang till konstnärers egna texter och bildprojekt särskilt skapade... > Les mer
Provins 1/2023: Fordon
Tidskriften Provins har till uppgift att spegla och bevaka det litterära Norrland. Provins tryggar litteraturens återväxt i norr genom att... > Les mer
Provins 2/2023: Vila
Tidskriften Provins har till uppgift att spegla och bevaka det litterära Norrland. Provins tryggar litteraturens återväxt i norr genom att... > Les mer
Paletten 1/2023
Paletten vill med spännande texter av skilda slag: allt från teoretiska sammanhang till konstnärers egna texter och bildprojekt särskilt skapade... > Les mer
Tydningen 1/2023 (45/46): Kärnkraft
Tydningen är en tidskrift för poesi, teori, konst och kritik, med ett särskilt intresse för att skapa utrymmen för kritiska, utforskande,... > Les mer
Provins 4/2022: Uppbrott
Tidskriften Provins har till uppgift att spegla och bevaka det litterära Norrland. Provins tryggar litteraturens återväxt i norr genom att... > Les mer