De svarta pärlornas ö

Myt och verklighet har vävts samman i otaliga färgstarka berättelser om Tahiti och dess övärld. Tahiti har förknippas med exotisk romantik, äventyrliga upptäcktsfärder och märkliga levnadsöden – och under senare år även med Frankrikes kontroversiella kärnvapenprov. Thomas Malms bok skildrar hur det kom sig att Tahiti tidigare och mer än någon annan tropisk ö kom att uppfattas som ett "jordiskt paradis". Han beskriver också de tragedier som drabbat öborna i form av epidemier, krig, puritansk mission och fransk administration.

Vi gör strandhugg med Bougainville och Cook, och vi möter den makthungrige hövding Pomare som med hjälp av bl a svenska legoknektar lade grunden till Tahitis kortlivade kungadöme. Vi stiftar bekantskap med Söderhavsdrömmande poeter i 1700-talets Europa, upplever det franska maktövertagandet och hör kritiska röster från förkämpar för ett fritt Polynesien.

Thomas Malm visar att den centralisering av makt, kolonialt styre och kulturellt inflytande som befästes på Tahiti under 1800-talet är nyckeln till förståelsen av hur livet har förändrats i Franska Polynesien. Med utblickar i tid och rum, med ett rikt bildmaterial och med återgivna samtal och reseintryck tar Thomas Malm med oss på en historisk-antropologisk odyssé - en odyssé vars slutmål kanske finns inom oss själva.

Av samme forfatter: