Den omöjliga kedjan

I alla tider har människor klassificerat växter, djur och varandra. Västerlänningar har sett sig själva såsom stående högt upp på en stege eller trappa, med de andra organismerna under sig, eller som en yttersta länk i "varandets stora kedja". Uttryck som "skapelsens krona", "den felande länken" och "civilisationens utkanter" blottar en världsbild som kan leda våra tankar fel och i sina värsta avarter har legitimerat rasbiologi och rasism.

Den omöjliga kedjan handlar om en av idéhistoriens mest grandiosa tanketraditioner, men till stora delar också om hopplösa idéer och mörka återvändsgränder. Med ett brett tvärvetenskapligt angreppssätt utforskar Thomas Malm olika aspekter av det fundamentalt mänskliga behovet av att indela, namnge och värdera omvärlden.

I boken får vi möta Aristoteles, Linné, Darwin och hans "bulldogg", Lovejoy, skallmätare och skelettsamlare, förfalskade apmänniskor, Tarzan, skäggiga satansapor, nötknäckande schimpanser och andra länkar i den vittförgrenade berättelsen om "varandets stora kedja". De många illustrationerna har valts med stor omsorg och är både klargörande och fantasieggande.

Se Thomas Malm tala om boken i Kunskapskanalens En bok, en författare (UR Play).

Läs Nils Uddenbergs recension i Dagens Nyheter.