Bøker fra Arkiv förlag/A-Z förlag

Kun lagervarer
Det gäller realismen
Det här är den första av två volymer som tillsammans kommer att innehålla de viktigaste av den ungerske litteraturteoretikern Georg Lukács’... Les mer
Tillväxt och stagnation i modern kapitalism
I detta urval har huvudparten av Kaleckis bidrag till teorin om den kapitalistiska ekonomin samlats. Uppsatserna kretsar kring viktiga teman som:... Les mer
Mellan två internationaler
Från sin tillkomst 1929 efter utbrytningen ur Komintern fram till sprängningen 1937 var Socialistiska partiet den svenska arbetarradikalismens... Les mer
Offentlighet og erfaring
Denne boken er et forsök på å (re)konstruere et begrep “proletarisk offentlighet” ved å åpne den politiske ökonomis kritiske kategorier mot... Les mer
Politik och organisation
Med utgångspunkt från den historiska materialismen kritiserar författaren den förhärskande statsvetenskapens och sociologins begrepp. Bokens... Les mer
Arbete, kapital & stat
Denna bok bygger på material från ett symposium om statens roll i dagens kapitalistiska Sverige som hölls i Göteborg våren 1973. De olika... Les mer
Jag gick mig ut i världen en sommarmorgon
”Det är sällan man läser sådan fullödig poetisk prosa som hans. varje ord smakar gott, är av sådan kvalitet att själva läsningen blir en... Les mer
Psykoanalys och marxism
Innehåll: Louis Althusser: Om Freud Siegfried Bernfeld: Socialism och psykoanalys Igor Caruso: Psykoanalysen och samhället Otto Fenichel: Recension... Les mer
Psykologi och makt
Utifrån en marxistisk förståelse av maktproblematiken behandlas den borgerliga psykologins ideologiserande behandling av olika frågor i... Les mer
Tredje ståndpunkten
Debatten om den tredje ståndpunkten fördes i kalla krigets Sverige sommaren 1951 med bland andra Karl Vennberg, Artur Lundkvist, Herbert Tingsten... Les mer
Begreppet modell
Början av denna text återger en framställning som Alain Badiou höll den 29 april 1968 vid Ecole Normale Supérieure. Fortsättningen skulle ha... Les mer
Essäer om Brecht
Innehåll: Vad är den episka teatern? Studier till den episka teaterns teori Ur Brechtkommentaren Ett familjedrama på den episka teatern Landet... Les mer
Historia och klassmedvetande
Innehåll: Vad är ortodox marxism? Rosa Luxemburg som marxist Klassmedvetande Reifikationen och proletariatets medvetande Den historiska... Les mer
Klasser och ekonomiska system
Göran Therborn ställer i Klasser och ekonomiska system marxismens analys mot etablerade föreställningar om två centrala samhällsvetenskapliga... Les mer
Om vetenskapernas historia
Innehåll: Förord Definitioner Pécheux: Ideologi och vetenskapshistoria (Det galileiska brottets effekter) Fichant: Idén om en vetenskapernas... Les mer
Psykologi och praxis
På området psykologins teori och praktik presenteras här ett vitt spektrum av kritiska hållningar inom skandinavisk psykologi genemot den... Les mer
Utvecklingens politiska ekonomi
Utvecklingens politiska ekonomi har sedan den skrevs på femtitalet ökat i aktualitet och betydelse när den ekonomiska debatten om tillväxtproblem... Les mer
Att läsa Kapitalet. Del 1
Innehåll: Inledning Från Kapitalet till Marx’ filosofi Kapitalets objekt (Inledning; Marx och hans upptäckter; Den klassiska ekonomins... Les mer
Att läsa Kapitalet. Del 2
Innehåll: Kapitalets objekt, forts. (Vetenskapsteoretiska satser i Kapitalet; Den politiska ekonomins objekt; Marx’ kritik; Marx’ väldiga... Les mer
Om förkapitalistiska produktionssätt
Innehåll: Inledning Karl Marx: Förkapitalistiska produktions- och egendomsformer Brevväxling mellan Marx och Engels 1853 Brev från Marx till... Les mer
Vem styr USA?
Innehåll: Inledning Den amerikanska överklassen Kontrollen av bolagsekonomin Den amerikanska samhällsordningens formande Kontrollen över den... Les mer
Lenin och filosofin
Anförande hållet inför Franska filosofiska föreningen 24 februari... Les mer
Marxismen
En inledning till studiet av marxismen, befriad från alla tyngande detaljer och likaså från all anförings- och... Les mer