Bøker fra Arkiv förlag/A-Z förlag

Kun lagervarer
De svarta pärlornas ö
Myt och verklighet har vävts samman i otaliga färgstarka berättelser om Tahiti och dess övärld. Tahiti har förknippas med exotisk romantik,... Les mer
Den huvudlösa idén
Medborgarlön – ett statligt bidrag som utan krav på motprestation eller behovsprövning ges till alla samhällsmedlemmar – har under senare år... Les mer
Fast i det förflutna
Hur skall man förstå den svenska välfärdsstatens uppkomst och tidiga utveckling? Vilka faktorer låg bakom utformningen av de första... Les mer
Marley
"Genomsyrat av ett personligt intresse och engagemang som inte bara uppenbarligen inspirerat författandet, utan i lika hög grad inspirerar... Les mer
Politik, påverkan och vägledning
Antologin är skriven inom ramen för forskningsprogrammet Välfärdsstat, medier och modernisering. Programmet syftar till att teckna sambanden... Les mer
Vem tillhör tekniken?
Vem har makten över tekniken? Vem känner sig tillhöra tekniken, vem fascineras av den och vem får ingå i dess nätverk och brödraskap? I denna... Les mer
Vetandets arkeologi
Den gängse filosofin hävdar att subjektet och förnuftet måste få härska - i människans namn. Men blir den verkliga människan mindre... Les mer
Den stora omdaningen
Denna bok är den klassiska skildringen av det liberala marknadssamhällets uppgång och fall från slutet av 1700-talet till det andra... Les mer
Den ekonomiska staden
Den sociala bostads- och markpolitik som dominerade den svenska stadsplaneringen under huvuddelen av 1900-talet har försvagats. Sedan mitten av... Les mer
Framtida skuggor
Hur kommer mitt liv att gestalta sig? Kommer jag att vara frisk och stark? Kan jag göra något för att påverka ödet? Den moderna läkekonsten... Les mer
Massproducerade traditioner
E. J. Hobsbawm (f. 1917) är en av sin generations ledande historiker. Han har skrivit om arbetarrörelsen i England, om rebeller och banditer i... Les mer
Medlemmen, facket och flexibiliteten
Fackföreningsrörelsen står inför betydande utmaningar. Andelen fackligt anslutna minskar, gränserna mellan olika fackförbund blir otydligare... Les mer
Våra glada visor klinga
Boel Lindbergs bok följer sångstunderna i den svenska skolradion åren 1934--69. De var under denna period de mest populära och efterfrågade... Les mer
Om tilltal, bildspråk och samhällssyn i utbildningsprogrammen
De båda studierna i den här boken visar hur estetik och tilltal är nära sammankopplade med bilden av välfärdssamhällets utveckling och... Les mer
Tillbaka till livet
Vi är numera beroende av tekniken, och av kompetensen och omdömet hos dem som hanterar den. Särskilt tydligt blir detta beroende när det handlar... Les mer
Tv
Idag har miljontals människor tillgång till mer dramatik under en enda kväll än de förr skulle ha haft under ett helt år eller kanske en... Les mer
Allt som är fast förflyktigas
I denna sällsynt rika och fängslande bok utforskar Marshall Berman en upplevelse som präglat alla samhällen och människor som dragits in i den... Les mer
Sverige är inte hela världen
Folkbildning har varit en väsentlig del i den svenska välfärdsmodellen. Men trots att Sverige blev ett invandrarland redan efter andra... Les mer
Att (åter)skapa “det normala”
Vad är "det normala"? Vad ingår i detta mångtydiga och inflytelserika begrepp, och hur skapas och återskapas det? Den moderna... Les mer
Bygden, bruket och samhället
Hur gick det till när 1900-talets industrialiserade landsbygd omvandlades? Hur påverkades människors vardag av denna utveckling och hur knöts... Les mer
Fackliga organisationer och medlemmar i dagens Sverige
Fackligt medlemskap har länge varit självklart i det genomorganiserade Sverige. Så är det inte längre. Under de senaste femton åren har andelen... Les mer
I det sociala medborgarskapets skugga
Svensk socialpolitik beskrivs ofta som generell och generös, med honnörsord som "socialt medborgarskap" och "sociala... Les mer
Miljörörelsens mångfald
Få förnekar numera miljöfrågornas allvar, men myndigheter, partier, företag och enskilda individer tar sig an miljöproblem på olika sätt.... Les mer
Mot en tredje väg. En biografi över Rudolf Meidner
I februari 1933 stod en ung man i Berlin och såg riksdagshuset brinna. Månaderna efter det nazistiska maktövertagandet kom den då 19-årige... Les mer