En m3 jord

” Mitt sinne är i Förnan, det översta lagret av jordnivån som består
av döda växter, djur av varierande sammansättning och strån från
en tandborste, eller korn av ett jag som blåser in i något som snart
ska finnas.”

Så börjar poeten sin nedstigning i jordhögen. Denna kubikmeter jord omfattar vårt ursprung och vår framtid, här möts nödvändighet och nåd. En anonym och pågående livsprocess, där liv och död är ett och samma, utmanar diktjagets särskildhet.