Till natten lokalt snöfall

En kvinnas efterlämnade dagboksanteckningar ger kanske svar på varför två journalister hittades döda i Hammmarbyhamnen i mitten av åttiotalet. En existentiell thriller och ett stycke svensk nutidshistoria.

Nøkkelord: Prosa Roman

Av samme forfatter: