Vagant 2009-årgangen

380,-

Vagant er et tidsskrift for litteratur, kunst, film, ideer og samtidsdebatt, og utgir fire omfangsrike papirutgaver i året. I tillegg oppdateres nettsidene hyppig. Første nummer kom i 1988, og siden har Vagant vært et arnested for ny litteratur, begeistrede intervjuer, kritiske kommentarer, humoristiske stikk til det etablerte kulturlivet, oversettelser av nytt og gammelt, filosofiske sideblikk og dyptpløyende analyser. I dag favner bladet videre enn noen gang tidligere, både hva gjelder emner, sjangre og bidragsytere.

Vagant har som målsetning å injisere det norske og nordiske ordskiftet om litteratur, kunst og samfunn med nye ideer, perspektiver og impulser utenfra. Tidsskriftet er også et stridsskrift: Vagant skaper debatter og gir rom til spenninger mellom generasjoner og grupper. Vagants temaavdelinger oppsøker verdensbyer, frembrytende idéstrømninger og politiske utfordringer. Målsetningen er hele veien å koble litteraturen, kunsten og leserne på samtidens akutte spørsmål.

Vagant 1/2009 |Vagant 2/2009 | Vagant 3/2009 | Vagant 4/2009

Andre kunder kjøpte også: