Victor Linds Monument*

Victor Linds skulptur Monument er et anti-monument som forvirrer våre antagelser for hva en klassisk skulpturform skal og bør være. Politiinspektør Knut Rød var ansvarlig for deporteringen av norske jøder til Auschwitz, men ble likevel frikjent etter krigen. I Victor Linds verk er Rød tilsynelatende enkelt fremstilt i bronse, stående på en svart steinsokkel iført tysk naziuniform mens han gjør nazihilsen. Sokkelen markerer tomheten ved det menneskelige fraværet og en katastrofe det knapt går an å fremstille, mens Rød plasseres som et menneskelig nærvær av skyld over denne. I boka foretar Bugge en tolkning av og går inn i fenomenet Knut Rød for å se hvordan verket konfronterer en skyggeside ved norsk historie og hvorfor dette oppleves provoserende. Det rokker ved vedtatte koder for hva et monument kan være – men hva slags koder er dette og hvordan formuleres de? Gjennom sin nærlesning utdyper Bugge verkets karakter og gir en større forståelse for egenarten i Victor Linds prosjekt.

Erling Moestue Bugge har MA i kunsthistorie fra University of Sussex, England (2001) og cand. philol i kunsthistorie fra Universitetet i Oslo, (2003). Han underviser i fotografihistorie, visuell kultur og kunsthistorie og har blant annet skrevet for kunstkritikk.no, Billedkunst og Kunst og Kultur. Victor Linds Monument er forfatterens første bokutgivelse.

Redaktører Karavane:
Eivind Slettemeås og Arne Skaug Olsen

Utgis av Ctrl+Z Publishing og Torpedo Press

Design:
NODE Oslo

Andre kunder kjøpte også: