Talisman & Forvandlinger

Yoko Tawada er født i Tokyo, Japan, i 1960, men har bodd nærmere 30 år i Tyskland. Talisman & Forvandlinger er Tawadas andre ut­givelse på norsk. Hun har gjestet Norge mange ganger, senest på Bjørnsonfestivalen i september 2010. Forfatterskapet har allerede blitt sentralt både i Tyskland og ­Ja­pan, og får stadig mer internasjonal oppmerksomhet.

Det faktum at Yoko Tawada skriver og utgir bøker både på tysk og japansk, og at hun er hje­mme­­­hørende i begge kulturer, tillater henne å få øye på elemen­ter i europeisk kultur som vi selv forlengst har sluttet å se. Tawadas ­essays arbeider med forvandlingens, fremmedhetens og utenforskapets mange former. I Tawadas univers er ikke ­oversettelsen sekundær i forhold til originalen. For henne er ikke stedet noe som finnes, det er noe som må lages: Med poetisk metode og gjennom­trengende analyser skaper hun nye møtesteder og symboler i samme bevegelse som hun skånsomt river ned store kulturelle konstruk- ­s­joner. Dette forfatterskapet har vokst fram i hjertet av en europeisk litteraturtradisjon der selvrefleksjon, metarefleksjon, selvfremstilling og identitet er konstituerende størrelser som hele tiden produserer, fornyer og opprettholder identiteter. Tawada tilfører identitetsbegre­pene ett nytt perspektiv, der identitet kan bety soliditet og kontinuitet, men også en selvpålagt begrensning. Tawada har funnet en måte å tenke på, som tillater henne å orientere seg i vår epokes mange fremvoksende mellomrom. Gjennom å konstant avdekke og stokke om på byggesteinene i vår kultur, gjør hun mange flyktige steder og tilstander tilgjengelige for leseren.

Yoko Tawada kommer till Oslo Poesifestival den 7–10 oktober.

Forlaget Den grønne malen påbegynner sin virksomhet høsten 2010. Forlaget utgir samtidslitteratur fra andre land enn Norge, i første rekke poesi. Vi forsøker å legge vekt på å presentere litteratur fra språkområder som tidligere har vært dårlig representert på norsk. I tillegg til å introdusere nye forfatterskap vil Den grønnen malen fokusere på oversettelsens og den mellomkulturelle dialogens forutsetninger.

Nøkkelord: Poesi Oversettelse Gjendiktning

  Yoko Tawada: Talisman & Forvandlinger
 • Forlag: Den grønne malen
 • Utgivelsesår: 2010
 • Merknad: Arild Vange
 • Kategori: Poesi
 • Lagerstatus:
  Mange igjen
 • Antall sider: 164
 • ISBN: 9788293096009
 • Innbinding: Heftet

Andre kunder kjøpte også: