Den dubbla tungan. En studie i Sonya Åkessons poesi

Eva Liljas monografi Den dubbla tungan. En studie i Sonja Åkessons poesi är i sin kombination av lärdom och läsbarhet en magnifik prestation. ... Varje Åkessonläsare kommer att ha stor glädje av Liljas noggranna utredningar av »den dubbla tungans» betydelse för Åkessons poesi, liksom av den gedigna infogningen av dikterna såväl i författarens biografi som i tidsbakgrunden. Att Åkesson nu har fått sin rättmätiga placering i litteraturhistorien som en måmgsidig, originell och traditionskapande författare från och med tidigt 60-tal är uppenbart

– Tom Hedlund, Svenska Dagbladet

Till de stora förtjänsterna med Eva Liljas bok hör att hon i sin tolkning ofta frilägger dikternas konstnärliga struktur, dels att hon framställer Åkesson som en av 60-talets mest nyfiket och experimenterande poeter.

– Leif Nylén, Dagens Nyheter

 

Nøkkelord: Teori Litteraturvitenskap

Av samme forfatter: