Den estetiska dimensionen

"Allt förtingligande är glömska. Konsten bekämpar förtingligandet genom att få den förstenade världen att tala, sjunga, kanske dansa. Att glömma överståndet lidande och förgången glädje gör det lättare att leva under en repressiv realitetsprincip. Minnet sporrar viljan att övervinna lidandet och vinna varaktig glädje. Men minnets kraft är vanmäktig: glädjen själv överskuggas av smärta. Måste det vara så? Historiens horisont är ännu öppen. Om minnet av det förgångna kunde bli en drivkraft i kampen för att förändra världen, så skulle kampen föras för en revolution, som hittills varit undertryckt i alla tidigare historiak revolutioner."

 

Nøkkelord: Filosofi Idéhistorie