Maskinskrifter: Essäer om medier och litteratur

I Friedrich Kittlers essäsamling, som är redigerad av Otto Fischer & Thomas Götselius, framträder oväntade samband mellan Nietzsches aforismer och den första skrivmaskinen, mellan vampyren Dracula och den moderna byråkratin, mellan Lacans sentida psykoanalys och Thomas Alva Edisons uppfinning fonografen. Mediernas historiska utveckling skapar ramar för vad som är möjligt att erfara och skriva. När en ny läspedagogik tog kontroll över alfabetet för två sekel sedan kunde romantiska poeter utvinna hallucinatoriska bilder och röster ur tryckta dikter. När filmen och grammofonen sedan började lagra verkliga bilder och röster vid förra sekelskiftet, avslöjades litteraturen som teckenskrift och modernismen var ett faktum. Och i dag, när datorernas numeriska kod förvandlat alfabetets bokstäver till ett flimrande gränssnitt, uppstår frågan om vi längre kan säga att det är vi som skriver. Maskinskrifter börjar i Goethes tårdrivande lyrik och slutar djupt inne i persondatorernas kiselhjärtan.

Friedrich Kittler, född 1943, är professor i estetik med särskild inriktning på mediehistoria vid Humboldtuniversitet i Berlin. Maskinskrifter samlar hans viktigaste essäer från tre decennier.

 

Nøkkelord: Teori Litteraturvitenskap

  Friedrich A. Kittler: Maskinskrifter: Essäer om medier och litteratur
 • Forlag: Daidalos
 • Utgivelsesår: 2002
 • Kategori: Teori
 • Oversetter: Tommy Andersson / Håkan Forsell / Lars Eberhard Nyman
 • Lagerstatus:
  Få igjen
 • ISBN: 9185722243
 • Innbinding: Heftet