Religionen

Det talas allt oftare om »religionens återkomst». Återkomst från vad? Eller är det alls fråga om en återkomst? Under några dagar träffades ett antal framstående filosofer och religionshistoriker på Capri för att under fria och öppna former diskutera dessa frågor. I denna volym har sju av deltagarna sammanfattat sina synpunkter och tankar. I samlingens mest omfattande bidrag »Tro och vetande» ger Jacques Derrida sin syn på religionens roll i världen idag. Varför, frågar han, »är detta fenomen, så hastigt benämnt som »religionernas återkomst», så svårt att tänka? Varför är det överraskande? Varför förvånar det särskilt dem som naivt trodde på en motsatsställning mellan å ena sidan Religionen och å den andra Förnuftet, Upplysningen, Vetenskapen, Kritiken (den marxistiska kritiken, den nietzscheska genealogin, den freudska psykoanalysen och deras arv), som om det ena bara kunde göra slut på det andra?» Med stor precision beskriver Derrida religionens skiftande betydelse i olika samhällsformationer. Och hur Uppenbarelsen – liksom Upplysningen – har ett dubbelt ansikte. Derrida beskriver dagens situation genom hisnande historisk-filosofiska jämförelser och genom konkreta exempel – Rushdie-affären, påvens globaliserade resande och islams televiserade självförståelse. För Derrida är dagens (och gårdagens) media inte bara viktiga bärare av samtidens religion utan är också uttryck för djupgående symptom på en förändring. Den italienske nietzsche- och heideggerkännaren Gianni Vattimo diskuterar i en engagerad och personlig essä sekulariseringens historiska vågrörelser med utgångspunkt från tidigare tänkares syn på förhållandet mellan religion och filosofi. Eugenio Trías skriver om tänkande och religion, Aldo Gargani om den religiösa upplevelsen, Vincenzo Vitiello om övergivenhet och etos, Maurizio Ferraris om språket och »varats mening». I en avslutande betraktelse summerar Hans-Georg Gadamer några av de frågeställningar som han – från ett protestantiskt-nordligt perspektiv – konfronterades med under samtalsdagarna på Capri.