Romanen som forskningsresa

Strömkantringens år är en gängse etikett på kulturutvecklingen 1965-67, tiden för den första Vietnamdebatten strax före studentvänsterns 1968, det år då svenska författare i grunden granskade sina förutsättningar som europeiska intellektuella och t ex Göran Palms Indoktrineringen i Sverige utkom. Dagens litteraturhistoriker och kritiker brukar dela in 1960-talet i en experimenterande begynnelse och ett slut präglat av medvetenhet, ebgagemang och radikalism. I ett djupt imponerande litteraturvetenskapligt verk, Romanen som forskningsresa. Forskningsresan som roman. Om litterära återbruk och konventionskritik i 1960-talets nya svenska prosa skriver Göteborgsdocenten Beata Agrell 1960-talets kulturhistoria på ett radikalt annorlunda och mera djuplodande sätt. Hon söker genom noggrann textläsning visa att det sena 60-talets engagemang med snart sagt tvingande konsekvens kan härledas ur de första årens experimenterande. ... Det finns en typ av litteraturvetenskap som är just läsning, vars syfte är att upptäcka mening i en text. Agrells fascinerande bok är ett stimulerande exempel på denna genre; hon har lyckats göra det kaotiska och ytliga litterära 60-talet meningsfullt genom sin forskarmöda och sina läsningar. ... Beata Agrells bok är ett äventyr för litteraturvetaren just därför att den visar en tankeprocess mera än ett resultat.

– Roland Lysell Svenska Dagbladet