De dödas liv

Den intelligenta, energiska, egensinniga och kontroversiella Laura Riding var den litterära modernismens spader dam. På 1930-talet räknades hon till den engelskspråkiga poesins största namn vid sidan av Eliot och Pound, men efter att ha gett ut sina samlade dikter 1938 lämnade hon poesin och ägnade resten av sitt liv åt språkfilosofi: dikten var inte sanning nog, hävdade hon. På 1980-talet gav hon tillstånd till omtryck av sina dikter och därefter har hennes rykte varit i stadigt stigande. Den suggestiva diktsviten De dödas liv, illustrerad av John Aldridge, skrevs på Mallorca under de år Riding bodde där med Robert Graves; den har översatts av Jonas Ellerström och Håkan Bravinger och är den första boken av Laura Riding på svenska.

Nøkkelord: Poesi Oversettelse Gjendiktning

Andre kunder kjøpte også: