Den lyckligaste av alla ensamheter

Steinar Opstad är en av den norska poesins starkaste röster. Med en brinnande tilltro till poesins nödvändighet brottas han med frågor om tro och tvivel, tillhörighet och utanförskap, gott och ont. Hans dikter utgör en värld vid sidan av tiden, som på en och samma gång inrymmer profeter, bondgårdar, gravlundar, frågor kring sexuell identitet och arvsrätt.

Opstad debuterade 1996 med den prisade diktsamlingen Tavler og bud och har sedan dess gett ut sex diktsamlingar. Han får här sin introduktion på svenska tack vare poetkollegan Marie Lundquist, som översatt och skrivit efterord till ett fint urval dikter med fokus på Opstads senare produktion. Samlingen innehåller även ett antal nya, tidigare opublicerade dikter.