Å være flere

299,-

Å være flere viderefører språk og motiver fra Steinar Opstads tidligere utgivelser, som for eksempel far-sønn-forholdet. Men hva skjer med jeget når faren dør? Hva representerer far i sitt fravær? Kan døden til og med by på nye muligheter for jeget? Som det heter i et av diktene: «Døden er at jeg har blitt / ett menneske mindre og ett mer». Snarere enn å konstatere sorgen spør diktene hva sorg og tap er, alvorlig og underfundig, men ikke uten humor. Mot sorg er også imaginasjonen – diktet og diktningen – en vital motkraft, og det samme er kjærligheten.

Opstad skriver eksistensielle dikt, som rommer så vel personlige og politiske som metafysiske dimensjoner.