Overveielser II-VI

399,-

De svarte heftene er en samling tekster skrevet av den tyske filosofen Martin Heidegger i årene 1931 til 1970. Tekstene viser klarere enn Heideggers øvrige skrifter hva som er hans innerste anliggende: en radikal forvandling av menneskets vesen. Heidegger bestemte før sin død at de svarte heftene skulle holdes hemmelig fram til publiseringen. De kom ut på tysk i årene 2014-2022, samlet i ni bøker, og har skapt stor debatt verden over. «Overveielser II-VI» ble skrevet samtidig som Adolf Hitler overtok makten i Tyskland og konsoliderte det nasjonalsosialistiske herredømmet, en hendelse som satte tydelige spor i Heideggers filosofi.