Sep pran ek

Vemund Solheim Ådland er født i 1974, og har publisert tekster i Vagant, Grønn Kylling (arb. tittel), Utflukt og Vinduet. Sep pran ek er hans første separatutgivelse. Dikt herfra ble valgt ut til Lyrikklubbens oppsummerende antologi over norske poesiutgivelser fra 2003, Poesi nå 2003. Våren 2004 kom Ådland med Profylaktisk skjønnhet på Cappelen. Han har også fremført lydverk i samarbeid med John Hegre.

Nøkkelord: Poesi Konkret poesi Audiatur