Leviatan från Göteborg

En blåsig söndagsmorgon 1865 strax söder om Göteborg får en fiskare syn på ett lika främmande som skrämmande föremål: en strandad val. Valen tas av daga med hjälp av yxor, liar och knivar, och säljs till den excentriske museimannen A. W. Malm, som under övermänskliga vedermödor och risktaganden transformerar djuret till den sedermera famösa »Malmska valen», världens enda uppstoppade blåval, ett cetologiskt unikum vars salongsinredda buk fortfarande kan besökas.

Cecilia Grönberg och Jonas (J) Magnusson följer Malmska valens rhizomatiska vägar genom 1800-talets fotografi-, litteratur- och kulturhistoria. Men lika mycket dess fortsatta mångdisciplinära förvandlingar in i vår egen tid och längre - en oöverskådlig existens där kodorden är Göteborgsvitsen, Jona-komplexet och Moby Dick. Leviatan från Göteborg är ett verk vars patafysiska läsningar och undersökningar, via Bachelard, Deleuze, Melville, Spanos och samtida Jona-filologi, på ett radikalt sätt omformulerar frågan om förhållandet mellan naturvetenskap och språk, cetologi och lingvistik.

Bildmaterialet utgörs av de 18 fotografiska planscherna ur Malms monografi över Malmska valen från 1866, samt samtida fotografiska reflektioner kring de platser och preparat förknippade med Malmska valen.