Omkopplingar: Avskrifter, listor, dokument, arkiv

Vilka förbindelser finns mellan Göran Palms LM-böcker och den första svenska telefonkatalogen, mellan Midsommarkransens historia och arkivets estetik, mellan Georges Perecs listor och »registerfotografins» outforskade potentialer, mellan bokkonst och begreppet détournement, mellan den maoistiska franska etableringsrörelsen och Alexander Graham Bells experiment med ett avskuret människoöra? Boken Omkopplingar ger inga svar, men avlyssnar desto fler möjliga kopplingar. Det är en utforskning av de olika nivåer som konstituerar området Midsommarkransen–Telefonplan, med dess speciella betydelse för Sveriges teknologiska, arkitektoniska, litterära och socialpolitiska historia. Det är ett försök att estetiskt »dokumentera» och intervenera i ett område i förvandling: den arbetarförort som varit starkt präglad av Ericssons tillverkningsindustri är idag på väg att bli ett centrum för konst och design – en scen för nya ekonomiska och politiska intressen – och införlivas med innerstaden. De viktigaste modellerna för boken är arkivet, inventeringen, listan, katalogen, montaget. Arbetet bedrivs som en aktivistisk »samtidsarkeologi», som omfattar en lång rad till synes disparata operationer/projekt vilka i själva verket är lika många möjliga läsningar av ett och samma område. En central ambition är också att på nya sätt utforska dokumentära strategier och relationen mellan fotografi och arbete. Konceptuella strategier och formella metodologier appliceras på ett »dokumentärt» material. Kapitel om fabrikslitteratur och en »områdets litteratur» ställs mot frågor om stadsplanering, telefoni, konceptkonst, logotyper och aktionsforskning, samt mot specialskrivna texter av bl.a. Jörgen Gassilewski, Anna Hallberg, Johan Jönson, Stefan Lindberg, Malte Persson, Sven-Olov Wallenstein och Miya Yoshida.

Cecilia Grönberg är fotograf och doktorand i fotografisk gestaltning vid Göteborgs universitet, och Jonas (J) Magnusson är översättare, essäist, redaktör för tidskriften OEI. De har tidigare tillsammans publicerat Leviatan från Göteborg (Glänta produktion, 2002).

 

Andre kunder kjøpte også: