Miximum Ca Canny Sabotagemanualerna you cutta da pay, we cutta da shob

«Miximum Ca Canny Sabotagemanualerna you cutta da pay, we cutta da shob» er et bestillingsverk laget i anledning Møllebyen Litteraturfestival som i 2013 har «Fabrikken» som hovedtema. Boken er en undersøkende og reaktualiserende lesning av sabotasjen, dens historie og idégrunnlag.

«Det er slående hvor mangesidig og motsetningsfull sabotøren som figur er; den aktive passive handlingen, det nitidig planlagte uhellet, å motsette seg en instruksjon ved å følge en annen, skillet mellom mesterhjernen og den gjengse arbeider osv. Det finnes kanskje en grad av romantikk her – husmorsabotøren som agerer politisk med en tilfeldig neglefil eller neve salt i lommen. Jeg kjenner i alle fall en viss ærefrykt...» – Mira Langeland, fra forordet.

Ida Börjel (f. 1975 i Lund, bor i Malmø) er en svensk forfatter som arbeider konseptuelt med ulike språktyper, for eksempel hverdagssjargong eller juridisk diskurs, og flytter dem over i en poetisk kontekst. Börjel har gitt ut bøkene Sond (2004), Skåneradio (2006) og Konsumentköpslagen: juris lyrik (2008), alle på OEI editör og alle til svært gode kritikker. Debutboken, diktsamlingen Sond (2004), vant Borås Tidnings debutantpris og Katapultprisen. I 2006 publiserte hun Skåneradio, en fragmentert transkripsjon av en lokalradiosending, hvor innringerne kommer med ønskelåter, hilsner, og mer eller mindre gjennomtenkte refleksjoner. De uttrykker for eksempel fremmedfiendtlighet, mistenksomhet og pessimisme, men også maktesløshet, ensomhet og utenforskap – en kombinasjon som gjør Skåneradio til både en underholdende, kritisk og sorgfull bok. Den er lett tilgjengelig, men «Ärendet är komplext», som Fredrik Hertzberg skriver i Svenska Dagbladet. Diktsamlingen Konsumentköplagen: juris lyrik (2008), løst basert på den svenske konsumentkjøpsloven, utforsker forholdet mellom økonomiske transaksjoner og mellommenneskelige relasjoner. Om boken skriver Matilda Roos i avisen Sydsvenkan: «Genom att plocka isär konsumentköplagen i dess språkliga beståndsdelar och därefter skapa en poetisk rekonstruktion av förloppet, lyckas Börjel frammana en tillspetsad men träffande bild av ett språkbruk (och därigenom en samtid) fullständigt genomsyrat av och oförmöget att relatera till individer annat än i konsumtionstermer.»

Design: Eller med a

Samarbeidet festivalen (og forlaget H//O//F) har hatt med designkollektivet Eller med a og med Zoom Grafisk har vært helt avgjørende for at vi har fått realisert et meget ambisiøst publikasjonsprosjekt. Seks bøker gis ut i anledning festivalen og ytterligere fire gis ut høsten 2013/våren 2014. Samtlige parter har bidratt vesentlig gjennom å tenke innhold, tematikk og økonomi (man kommer ikke utenom økonomien) ut fra hvert sitt felt. Vi har også samarbeidet godt med Arctic Paper som har levert papir til våre publikasjoner, og endelig via Zoom med bokbinderi.

 

 

Andre kunder kjøpte også: