De døendes ensomhet

Forfatteren reflekterer i dette essayet over døden som et historisk og sosiologisk fenomen, men også som et aktuelt psykologisk problem. Døden er tabulagt og mystifisert i vår kultur. Det fører til en hjelpløshet og en manglende evne til deltagelse i andre menneskers dødsprosess, noe som først og fremst går utover den døende.