Min imaginære venn

279,-

Min imaginære venn er en bok med dikt om ensomhet. Refleksjonene er enkle, konkrete og kortfattede i uttrykket og uroen og tilbaketrekningen som preger diktjeget gjør at drømte gestalter tar form, men bare midlertidig. Dermed er døden alltid nærværende i diktene.

 

«Guddal er framleis uforsonleg, og dikta skjer rett til kjernen – eller dit kjernen skulle ha vore. Måten ho kombinerer kreativ fantasi og illusjonslaust intellekt på, gir ei sterk påminning om at livet knapt er uthaldeleg utan illusjonane.»
Merete Røsvik, Klassekampen - Månedens beste bøker

«En utvidelse av et forfatterskap som står helt i ypperste klasse i norsk samtidslitteratur. [...] Det kanskje mest imponerende i Guddals dikt er hvor enkelt hun greier å skrive frem komplekse og vanskelige sinnstilstander, og artikulere dem med stadig nye grep. Diktene kan gjerne virke korte, men ikke knappe. Variasjonsrikdommen i dem gjør at denne lille boken bevarer dynamikken hele veien til endt lesning. I Guddals dikt kan et nesten skjellsettende trist dikt avløses av et fandenivoldsk og humoristisk ett. Denne friksjonen mellom språklige nivåer og stilmessig temperament, gjør at diktene lever, selv om de er skrevet innenfor en liten tematisk flate. [...] Som helhet fremstår det som en usedvanlig, i positiv forstand, lett bok om et tungt tema.»
Endre Ruset, Vårt Land

«Diktboka til Guddal har eit større perspektiv. Det handlar om litteratur, om dikting, om noko særeige for mennesket: evna til å førestille seg, drøyme, fantasere. I forlenginga av dette ligg den urgamle trongen til å tolke omverda – forstå og gjere den skræmande og vilkårlege naturen menneskeleg – for å kunne overleve. Med ei stram tematisk ramme har Anne Helene Guddal med denne boka i all enkelheit laga stor kunst.»
Sindre Ekrheim, Dag og Tid

«Denna lilla bok har ett stort innehåll. Den pendlar mellan det formlösa och det formmedvetna. Enkelheten är skenbar, och skickligt manövrerar Guddal, med den insats som bara en stor poet kan unna sig, bort från allt prosaiskt. Dessa lätta ord sjunker in med en tyngd som, återigen, bara är förbehållet riktigt betydande poesi.»  
Björn Kohlström, bernur

«Anne Helene Guddal skriver enkle og appellerende dikt mot ensomheten [...] Anne Helene Guddal er en forfatter som ikke viker for de ømme punktene. Så har hun også et redskap med større slitestyrke enn fantasifostre. Og mens jeg leser disse diktene, slår det meg at det er skrivingen, poesien som best fyller rollen som en imaginær venn.»
Ingunn Økland, Aftenposten

«Samlingen inneholder enkle underfundige dikt som tar for seg ensomhet og som gjør sterkt inntrykk.»
Foreningen !les - Månadens bøker i mars

«Det er noe med diktene til Guddal som gjør at jeg blir berørt av dem og ikke klarer å slippe dem, uten at jeg klarer å fortelle hvorfor. Andre kan vurdere dem litterært, jeg bare liker dem.»
Min bok- og maleblogg