Også det uforsonlige finnes

249,-

Også det uforsonlige finnes rommer både korte vers, lengre dikt, aforismer og essayistiske innslag. Diktene sirkler inn erfaringer av ensomhet og sorg, utsatthet og overskridelse, sammenbrudd og uvirkelighet, men også gleden over vennskap, samhørighet, og det kreative språkets muligheter. Diktene åpner seg mot politiske og etiske refleksjoner, mot det som faller utenfor kulturen, og det som ikke kan forsones.

Anne Helene Guddal, født 1982, er oppvokst i Kattfjord i Troms, og bor i Bergen. Hun er stipendiat i allmenn litteraturvitenskap ved Universitetet i Bergen der hun arbeider med en avhandling om holocaust i samtidslitteraturen, og hun er redaksjonsmedlem i Vagant.

Andre kunder kjøpte også: