Det kallas manshat

187,-

När Carin Holmberg skrivit färdigt sin avhandling i sociologi, ”Det kallas kärlek” (1993), om könsmaktordningen bland unga till synes jämställda par, hade hon mycket vrede kvar. Den fick sitt utlopp i Det kallas manshat, en rak och ilsken debattbok där hon visade grundläggande ojämlikheter mellan könen med en rad exempel hämtade ur media. Varför tycker den unge fotografen Jens Assur att jämlikheten ”gått för långt” för att hans sambo vägrar att städa? Varför betraktas kvinnliga chefer som ”manliga”? Varför får så många feminister frågan om de är manshatare? Carin Holmberg behöver inte läsa mellan raderna i de tidningsartiklar hon behandlar. Hon läser det som faktiskt står. Som hon skriver i sitt nyskrivna förord: ”Den bärande tanken i boken är att vi genom att inte lyssna utan enbart höra dels missar tillfällen att förstå, analysera och kritisera könsmakten, dels reproducerar densamma.”

Det kallas manshat är en av de tre första titlarna i Modernistas systerserie Feminista

Carin Holmberg är sociolog med inriktning på frågor som rör maktrelationer mellan kvinnor och män. 1993 kom hennes avhandling ”Det kallas kärlek”, om kvinnors underordning och mäns överordning bland unga jämställda par i Sverige. Hon är född 1959 och bosatt i Ösmo.

Nøkkelord: Samfunn Sosiologi Feminisme