Bøker med nøkkelord «Sosiologi»

Kun lagervarer
Sosiologisk tidsskrift 2/2009
Utgitt av Universitetsforlaget i samarbeid med instituttene for sosiologi ved de norske universitetene og Norsk Sosiologforening. I dette nummeret:... > Les mer
Language and Self-Transformation
Social scientists have long been fascinated by the Christian conversion, a form of religious experience that believers say both strengthens their... Les mer
Lagom lika, lagom olika
Hur görs berättelser om bisexualitet betydelsefulla i olika situationer? Hanna Bertilsdotter Rosqvist analyserar och diskuterar i denna bok... Les mer
Samhälle under belägring
Att översätta personliga bekymmer till allmänna problem, och omvänt – så lyder C. Wright Mills berömda karakterisering av den... Les mer
Det kallas manshat
När Carin Holmberg skrivit färdigt sin avhandling i sociologi, ”Det kallas kärlek” (1993), om könsmaktordningen bland unga till synes... Les mer
187,-
Overvågning og straf
Oversat fra fransk efter ’Surveiller et punir’ (1975). Medtager ikke alle plancher fra den franske udgave, men dog nogle centrale eksempler på... Les mer
Religion, Theology and the Human Sciences
Religion, Theology and the Human Sciences explores the religious consequences of the so-called end of history and triumph of capitalism as they have... Les mer
Amérique
Lire Amérique et découvrir les dessous d’un continent fabuleux. Approcher un autre univers, un autre temps, un autre monde. Recevoir les images... Les mer
Meditasjoner: méditations pascaliennes
Boken er et forsøk på å skape en syntese av de arbeider Bourdieu har gjort gjennom mer enn 40 år, og en slags... Les mer
268,-
Det självkonstruerade fängelset
Med utgångspunkt i en sociologisk tolkning av Sartres existentialistiska filosofi i Varat och Intet och med hjälp av en enkel semiotisk... Les mer
Émile Durkheim samhällsteori
Vår tids samhällsvetenskap - »sociologin» - vilar till stora delar på fransmannen Émile Durkheims (1858-1917) vetenskapliga arbete. Dag... Les mer
Distinksjonen
Med utgangspunkt i konkrete eksempler på smak når det gjelder musikk, film og hvordan en innreder sitt eget hjem, behandler boka hvordan smak og... Les mer
268,-
Döden och odödligheten i det moderna samhället
Bauman tar oss med på en resa genom historien som visar hur vi i olika epoker hanterat insikten om vår dödlighet. Den grundläggande tesen är att... Les mer
Politics and Rationality
Rational choice approaches to the study of politics are of great and growing prominence in political science. There are an increasing number of... Les mer
Politics and Rationality
Rational choice approaches to the study of politics are of great and growing prominence in political science. There are an increasing number of... Les mer
The Culture of the Market
Scholars have only recently begun to appreciate the extent to which the norms and practices that foster market societies have been shifting. Not only... Les mer