Avantgardens originalitet og andre modernistiske myter

329,-

Amerikanske Rosalind Krauss er en toneangivende kunsthistoriker, forfatter og kritiker. Et av bidragene hennes har vært å drøfte premissene for overgangen mellom modernismen og postmodernismen i kunsten. Hun er inspirert av fransk poststrukturalisme og av tenkene som Kojéve, Bataille og Lacan. Hun har vist en særlig interesse for surrealismen som kunsthistorisk periode og for fotografiet som kunstart. Denne boka inneholder fem av hennes mest sentrale essays: Grid, Skulpturen i det utvidede felt, Avantgardens originalitet, Fotografiets diskursive rom og Surrealismens fotografiske betingelser.

Etterord av mag.art Kristin Gjesdal.

Nøkkelord: Teori Kunstteori Artes

Andre kunder kjøpte også: