White to Earth

White to Earth er en tekstlig og visuell fortelling om produksjonen av det hvite fargepigmentet titandioksid (TiO2).

I boken blir vi gjort kjent med fargepigmentet TiO2 som det reneste og mest dekkende av hvitpigmenter. I kraft av å gjøre et betydelig antall dagligdagse gjenstander og omgivelser hvitere eller lysere, har pigmentet definert vår måte å oppfatte verden på. I White to Earth peker Marte Johnslien på hvordan pigmentet har påvirket vår verdensanskuelse, og spør: Hvorfor er ikke historien om norsk titanproduksjon en del av vår nasjonale bevissthet når vi vet at Norge var først ute med en patent på industriell fremstilling av titandioksid i 1910, og har vært en av verdens største produsenter av pigmentet siden den tid?

Johnsliens praksis baserer seg på en overbevisning om at kunst er et virkningsfullt middel til å belyse sammenhenger mellom konkrete materialer og fenomener. Hun arbeider innenfor en praksis der kunsten er en sentral innfallsvinkel til å forstå menneskelig samhandling, samfunn, miljø og økologi. Kunstnerens perspektiver blir et bindeledd mellom ulike kunnskapsområder, hvor målet er en ny helhetlig sammenheng.

White to Earth er en del av Marte Johnsliens avsluttende doktorgradsarbeider ved Kunsthøgskolen i Oslo, avdeling Kunst og håndverk. Boken ledsaget utstillingen Hvitt til jord på ROM for kunst og arkitektur (2020) og er Johnsliens siste forskningsdel hvor TiO2 undersøkes gjennom sin historie og sin materialitet, der det i siste ledd, i keramikken, går tilbake til en slags jordlig tilstand.

Bokens forord er skrevet av Gjertrud Steinsvåg, daglig leder ved ROM for kunst og arkitektur.

 

  Marte Johnslien og Gjertrud Steinsvåg (red.): White to Earth
 • Forlag: ROM forlag
 • Utgivelsesår: 2020
 • Kategori: Kunst
 • Lagerstatus:
  Få igjen
 • Antall sider: 81
 • ISBN: 9788269018134
 • Innbinding: Innbundet

Andre kunder kjøpte også: