Bøker fra Spartacus Forlag

Kun lagervarer
Sorgens dagbok
Roland Barthes var en forkjemper for språkets evne til fornyelse. Men klisjeene og stereotypiene er uunngåelige. De melder seg i livets mest... Les mer
Sammenbruddet
15. september 2007 var finanshuset Lehman Brothers i USA konkurs. Selskapet hadde da en gjeld på over 600 milliarder dollar, og historiens største... Les mer
299,-
Trotskij i Norge
Trass i stor motstand fra borgerlig side ga den norske regjeringen Trotskij asyl i Norge i 1935. Lenge levde han relativt fredelig og fritt på... Les mer
Om sannhet
Boken tar for seg begrepet sannhet. Forfatteren debatterer dens viktighet og dens rolle, og han spør seg om vi ikke lengre bryr oss om hva som er... Les mer
149,-
Fitter
Spanjolen de Pradas eventyrbok om det kvinnelige kjønnsorgan er idag en europeisk kultbok, men startet som fortellinger samlet i en hemmelig utgave... Les mer
Filosofi på kammerset
Marquis de Sade døde samme år som Norge ble stolt og fritt. I denne romanen møter leseren en annen form for frihet – den «sadistiske»... Les mer
Dekonstruksjon
Boken inneholder noen av Jacques Derridas tidlige... Les mer
269,-
Hiphop-hoder
Boken tar for seg 20 år med rap og hiphop-kultur i Norge. Forfatteren gir et innblikk i utviklingen fra undergrunnskultur til hiphop som... Les mer
279,-
Imperiet
Imperialismen slik vi kjenner den er borte. Men imperiet består. I globaliseringens tid kan ikke makten lenger avgrenses til et bestemt sted eller... Les mer
Den ukjente dagboken
«En sjel som vandrer naknere enn de andre fra intet gjennom verden og til helvete, gjør et sterkere inntrykk på verden enn de påkledte borgerlige... Les mer
168,-
Boken handler om en spasertur, der de to spaserende speiler og gjentar hverandre, bytter posisjon og endrer identitet, mens de hele tiden refererer... Les mer
249,-
Adoptert identitet
En som selv har adopsjonsbakgrunn skriver kritisk og personlig om hvordan vi forstår den adoptertes identitet idag. Ved hjelp av Nietzsche og... Les mer
228,-
Rasenes oppfinnelse
Boka tar leseren med på ei reise gjennom rasetenkningas historie og viser hvilke rangeringer av mennesketyper som har blitt brukt opp gjennom... Les mer
298,-
Lovens makt
I denne teksten analyserer Jacques Derrida begrepene rett, rettferdighet, vold og autoritetens begrunnelse. På en interessant måte skiller han... Les mer
Anti-Ødipus: Kapitalisme og schizofreni
Denne eiendommelige, 500-siders lange blanding av filosofisk avhandling og pamflett stilte på en uærbødig og provoserende måte spørsmål ved... Les mer
Språkets estetiske dimensjon
Kunst og vitenskap anses med rette som forskjellige uttrykks- og erkjennelsesformer, men i likhet med kunst er vitenskap noe som skapes. Boken... Les mer
228,-
Vi har aldri vært moderne
På grunn av vitenskapens oppkomst tror det moderne mennesket at verden er blitt ugjenkallelig forandret, at vi en gang for alle har skilt lag med... Les mer
248,-
For en grav til Anatole
Den 6. oktober 1879 døde Stéphane Mallarmés elskede sønn Anatole åtte år gammel. De 202 diktfragmentene – eller gravmeditasjonene – ble... Les mer
278,-
Lyset fra Bysants. Den kristnede greske tanke
I dette bindet fremlegges den østlige, greske middelalder: bysantismen, i dens 1000-årige spenn fra ca. år 500 til ca. år 1500. Stoffet... Les mer