Latterens historie: François Rabelais' forfatterskap og folkekulturen i middelalderen og renessansen

499,-

Latterens historie. François Rabelais' forfatterskap og folkekulturen i middelalderen og renessansen er den første fullstendige oversettelsen til norsk av dette hovedverket innenfor moderne litteraturforskning og kulturfilosofi. Med sin analyse av den franske renessanseforfatteren Rabelais' roman og den folkelige latterkulturen, slik den kommer til uttrykk særlig i karnevalet og markedsplassens frie omgangsform, har Bakhtin gitt et nyskapende og uvanlig perspektivrikt bidrag ikke bare til litteraturfaget, men til de humanistiske vitenskapene i det hele tatt. Hans framheving av den karnevaleske latterens undergravende og frigjørende kraft i forhold til det offisielle hierarkiske alvoret, har også hatt direkte innflytelse på skapende kunstnere og kunstuttrykk i vår tid. Latterens historie. François Rabelais' forfatterskap og folkekulturen i middelalderen og renessansen fyller et stort tomrom i det norskspråklige humanistiske fagbiblioteket. Bakhtins bok henvender seg til alle som interesserer seg for mennesket som historisk og kulturelt vesen, og ikke minst til studenter og andre som arbeider med humanistiske fag ved universiteter og høyskoler.

  Mikhail M. Bakhtin: Latterens historie: François Rabelais' forfatterskap og folkekulturen i middelalderen og renessansen
 • Forlag: Vidarforlaget
 • Utgivelsesår: 2017
 • Kategori: Teori
 • Oversetter: Geir Pollen
 • Lagerstatus:
  Få igjen
 • Antall sider: 586
 • ISBN: 9788279903215
 • Innbinding: Innbundet