Bøker fra Vidarforlaget

Kun lagervarer
Om revolusjon
I Om revolusjon fra 1963 skriver filosofen Hannah Arendt om hvordan revolusjoner har forandret verden, fra den amerikanske og franske revolusjon på... Les mer
499,-
Moralens metafysikk
I 1797 utkom Metaphysik der Sitten av den tyske filosofen Immanuel Kant, det siste av hans tre hovedverk i moralfilosofi, som nå for første gang... Les mer
499,-
Alderdommen
Simone de Beauvoir er en av 1900-tallets mest betydelige tenkere. Hun brukte sitt liv på å bekjempe myter, generaliseringer og fordommer. I Det... Les mer
Litteraturens verden
Det er lenge siden det på norsk forelå et nyskrevet verk om litteraturteori. Ventetiden er over, for Litteraturens verden redegjør for og drøfter... Les mer
449,-
Passasjeverket (bind 1)
Walter Benjamin arbeidet med Passasjeverket fra 1927 til han døde på flukt fra Gestapo i 1940. Ifølge Th. W. Adorno hadde verket en genial... Les mer
Passasjeverket (bind 2)
Walter Benjamin arbeidet med Passasjeverket fra 1927 til han døde på flukt fra Gestapo i 1940. Ifølge Th. W. Adorno hadde verket en genial... Les mer
Latterens historie
Latterens historie. François Rabelais' forfatterskap og folkekulturen i middelalderen og renessansen er den første fullstendige oversettelsen til... Les mer
499,-
Den store sangen
Bob Dylan ble tildelt Nobels litteraturpris 2016. SolumBokvennen er aktuell med boken Den store sangen : 12 kapitler av en bok om Bob Dylan som... Les mer
Skrifter i utvalg [II]
Walter Benjamin kan med rette kalles en av det tjuende århundrets viktigste tenkere. Skrifter i utvalg I og II, redigert av Arild Linneberg, er det... Les mer
399,-
Skrifter i utvalg [I]
Walter Benjamin kan med rette kalles en av det tjuende århundrets viktigste tenkere. Skrifter i utvalg I og II, redigert av Arild Linneberg, er det... Les mer
399,-
Lovprisning av menneskets verdighet / Om det værende og det éne
For første gang på norsk presenteres her to intellektuelle perler fra Picos kortvarige forfatterskap: Lovprisning av menneskets verdighet og Om det... Les mer
Den nikomakiske etikk
Hva er det gode liv? Dette spørsmålet har formodentlig opptatt mennesket til alle tider, og det er utgangspunktet for den delen av den filosofiske... Les mer
Leviathan
Leviathan (1651) regnes som en av filosofihistoriens viktigste tekster. Den ble skrevet da Thomas Hobbes (1588-1679) oppholdt seg i Paris på flukt... Les mer
Himmel og helvete
Himmel og helvete (1758) er en detaljert utlegning av livet etter det dennesidige, en forklaring på hvor menneskene havner etter at vårt fysiske... Les mer
Hinsides lystprinsippet
​Hinsides lystprinsippet er Sigmund Freuds mest gåtefulle og spekulative verk. Det har inspirert er en rekke filosofer som Jacques Derrida, Gilles... Les mer
Skrift og tid: Essay om Henrik Rytter
Dette er ei bok om diktaren, omsetjaren og essayisten Henrik Rytter (1877-1950). I si tid var han rekna som ein av dei største diktarane i Noreg, og... Les mer
Salg!
Ibsens Brand
Den stridbare presten Brand er den mest omdiskuterte person i norsk litteratur. Forskere og kritikere har ortsatt problemer med å vite hva de skal... Les mer
Areopagitica, eller Om trykkefrihet
Boken er et klassisk skrift om trykke- og ytringsfrihet. Det ble første gang utgitt i 1644, som en direkte reaksjon på politiske og religiøse... Les mer
299,-
Om sjelen
Aristoteles’ oppfatning av menneskets sjelsliv var vesentlig forskjellig fra den psykologi som hans læremester Platon hadde forfektet. I... Les mer
Athenernes statsforfatning
Athenernes statsforfatning er en av 157 beskrivelser av greske bystaters forfatninger som ifølge opplysninger fra antikken ble samlet og utgitt av... Les mer
Ulvegraven
Dikteren Emil Boyson oppsøkte en venn som led av depresjon. «Jeg har med en bok til Dem,» sa han og tok frem Ulvegraven av Ola Viker. «Det er... Les mer
Troll i ord
Det vekte åtgaum då Asbjørn Aarnes - einsynt brukar av riksmålet, mangeårig preses i Det Norske Akademi for Sprog og Litteratur - gav ut ei... Les mer
Rwanda. Folkemord
Rwanda året 1994: Fra april til juli ble nærmere en million mennesker tatt av dage i det som kan karakteriseres som et av historiens mest effektive... Les mer
Gjentagelsen
Det er forfatterens egne livsvalg og deres moralske og filosofiske implikasjoner som er utgangspunktet for filosoferingen i boken. Temaet er det... Les mer