Bøker i kategorien Essay

Kun lagervarer
Eureka
Written only shortly before his death, 'Eureka' is considered by many to be Poe's masterpiece and the key to unlocking his entire writings. Its... Les mer
Mandomsåldern
Inledd med: Om litteraturen betraktad som en tjurfäktning Hur skriver man en bok som är farlig för en själv? Det var den frågan som... Les mer
Montage. Om film
Med utgångspunkt från Jean-Luc Godards kombinerade bok- och videoverk Histoire(s) du cinéma och Chris Markers CD-rominstallation Immemory gör... Les mer
Tusen år av ögonblick
Vid vilka tillfällen kommer ny verklighet, nya synvinklar in i litteraturen? Den frågan vägleder Birgitta Holm när hon utifrån valda textstycken... Les mer
Hålor av hin
Hur badas det i England? Hur fängslas man i Högsbo? Och hur gick det till när traktorn kom till Västergötland? Essäsamlingen Hålor av hin är... Les mer
Jag själv ett hus av ljus
Runt 1980 debuterade några kvinnliga poeter som kom att i grunden förändra det svenska poetiska landskapet för lång tid framöver: Katarina... Les mer
Brev til Walter Benjamin & Rejsende i litteratur
En litterær tour de force gennem det eksperimenterende, avantgardistiske, intellektuelle Europa i det 20.... Les mer
Det menneskeligt virkelige
En vidende og klog essaysamling af semiotikprofessoren m.m. om (næsten) alt mellem himmel og... Les mer
Den grå stemme
I Den grå stemme – Stemmen i Tomas Tranströmers poesi baner Birgitte Steffen Nielsen vej for en anden læsning af Tranströmer ved at påvise... Les mer
Leviatan från Göteborg
En blåsig söndagsmorgon 1865 strax söder om Göteborg får en fiskare syn på ett lika främmande som skrämmande föremål: en strandad val.... Les mer
Kärlek. Från Bibeln till Beauvoir
Boken omspänner tretusen år av kärlek i litteraturen. Du får möta Hektor och Andromake, Tristan och Isolde, Romeo och Julia, Anaïs Nin och... Les mer
Salg!
Forsøgets tid
Samling af essays med en omfattende emnekreds, der spænder fra politisk-historisk analyse og kulturkritik til diskussion af kunst og kunstnere.... Les mer
99,-
Salg!
At notere himlen
En art årbog, der tager sit tekstnære udgangspunkt i ti digte, udgivet år 2000. I ti eksemplariske nærlæsninger og en efterskrift analyserer,... Les mer
100,-
Operatics
This book is a study of opera by the great French poet, art critic, and anthropologist Michel Leiris. Leiris began his writing career as a poet... Les mer
Give My Regards to Eighth Street
"What was great about the fifties is that for one brief moment — maybe, say, six weeks — nobody understood art. That’s why it all... Les mer
Skallarna
Med den egna verksamheten som grundförutsättning skriver sig Katarina Frostenson och Aris Fioretos in mot en gemensam, kanske imaginär... Les mer
Busted
Busted is a book about governance, and a catalogue of possible relations. It explores a litany of genres concerned with allegiance and refusal, and... Les mer
Tillsammans med Michaux
Alain Jouffroy, poet, romanförfattare och essäist, har vid flera tillfällen skrivit om Henri Michaux särpräglade konstnärskap och behandlat... Les mer
Former av hopp: Essäer 1976–2001
Former av hopp är den formulering varmed Tomas Venclova valt att sammanfatta det tjugofemåriga essäistiska författarskap, som här presenteras i... Les mer
Andra sidan: Om skrivande
Det finns böcker där något framträder först i efterhand, ibland långt efter det att de första gången kom ut. Kanske är de skrivna av... Les mer
Att (åter)skapa “det normala”
Vad är "det normala"? Vad ingår i detta mångtydiga och inflytelserika begrepp, och hur skapas och återskapas det? Den moderna... Les mer
Bokstäverna jag färdas i
Essäer ­ nyöversatta dikter, del av brevväxlingen med Gunnar Ekelöf och Paul Celan ­ som presenterar Nelly Sachs författarskap. Anders Olsson... Les mer
Om tilltal, bildspråk och samhällssyn i utbildningsprogrammen
De båda studierna i den här boken visar hur estetik och tilltal är nära sammankopplade med bilden av välfärdssamhällets utveckling och... Les mer
Så jag kan svara döden, när den kommer
'Döden är förnekelsens moder.' Så anger Georg Klein utgångspunkten för sin nya bok: människans närmast obegränsade förmåga till... Les mer