Provins 1/2024: Språk

Tidskriften Provins har till uppgift att spegla och bevaka det litterära Norrland. Provins tryggar litteraturens återväxt i norr genom att publicera texter av såväl etablerade författare som nya skribenter. Provins hävdar att norrländsk litteratur är en angelägenhet för svenskt kulturliv. Tidskriften grundades 1953 och utkommer sedan 1982 regelbundet med fyra nummer årligen. 

Innehåll

 • Ledare.
 • Sanna Samuelsson: När maskinerna kröp norrut.
 • Pär Poromaa lsling: Gränstrakterna vi kommer ifrån.
 • Rebecka Petersson: Magin finns i språket. Det färdas genom mörkret.
 • Kaisa Huuva, Malin Ståhl och Patricia Fjellgren: Tala i tystnad.
 • Lida Starodubtseva: Bilingv.
 • Pia Mariana Raattamaa Visén: Varsamt välja
 • Johnny Isaksson: talglorganen

Numrets konstnärer

 • Karin Keisu och Josse Thuresson

Poesi och essäistik från Mongoliet

 • Bayasgalan Batsuuri.
 • G. Mend-Ooyo.
 • Ooyo Munkhnaran.
 • Multsan Uyansukh.