Bøker med nøkkelord «Kultur»

Kun lagervarer
Horisont 4/2015
Horisont är en nordisk kulturtidskrift med ett internationellt och tidlöst perspektiv, med plats för såväl aktuell litteratur och kulturdebatt... > Les mer
ful_1/2010: Censur
THEY IMAGINED THEMS ELVES LIVING IN A COUNTRY WHERE THEY WERE SEEN AND RECOGNIZED. Läs ledaren Tema censur - Nobody knows my name av Josette... > Les mer
Konstnären 4/2008
Konstnären vänder sig till yrkesverksamma bild- och formkonstnärer med nyheter och information om fackliga och kulturpolitiska frågor.... > Les mer
Ord & Bild 5/2008
Ord & Bild är Sveriges äldsta och traditionsrikaste kulturtidskrift, grundad 1892. Här läser du de bästa essäerna, intervjuerna och debatterna... > Les mer
Paletten 1/2009
Paletten vill med spännande texter av skilda slag; allt från teoretiska sammanhang till konstnärers egna texter och bildprojekt särskilt skapade... > Les mer
Divan 3-4/2009: Åtrå
Divan öppnar dörren mellan psykoanalysens slutna rum och kulturens offentlighet. Vi presenterar psykoanalytiska klassiker, såväl som nyskrivna... > Les mer
Kunst og kultur 2/2009
Riksantikvaren Harry Fett – omstridt, bejublet og fortrengt (Sjur Harby) | «Lunch med cæsarer og andre mer eller mindre pene folk» (Sven Ahrens)... > Les mer
Ordet og makten i Russland
I dette småskriftet presenterer Peter Normann Waage noe av den historiske og aktuelle bakgrunnen for ytringsfrihetens kår og vilkår i Russland.... Les mer
Henry James and the Culture of Publicity
This book examines the relationship between the writings of Henry James and the historical formation of mass culture. Throughout his career, James... Les mer
Site 1-2/2008
An interdisciplinary journal for the visual arts and contemporary culture. Bilingual (Swedish-English). UR INNEHÅLLET: Dan S. Wang: You Want Art? I... > Les mer
Re:Public Service 8 – Apocalypse Irak
Public Servie är en dokumentär på papper om det som händer nu – i Sverige och i världen. Om människor, musik och kulturfenomen. Här finns... > Les mer
Ottar 4/2008: Kroppspolitik
Sexualitet, kropp och fantasi. I Ottars värld flyter allt samman och du kanske blir den du gör dig till, den du vill vara, den du är. Men våra... > Les mer
Karavan 3/2008
Karavan är en litterär tidskrift på resa mellan kulturer. Från Afrika, Asien och Latinamerika kommer en ny spännande litteratur som är i färd... > Les mer
ful_ 3/2008
Feministisk Kulturtidskrift som analyserar och recenserar kultur. FemKul intervjuar aktuella kulturpersonligheter men lyfter även fram de som... > Les mer
ful_ 4/2008
Begäret att återge. En verklighet vi vill. En verklighet skapad ur frustration eller saknad. Eller en rosaskimmrande dröm. Ful är på låtsas. En... > Les mer
Arena 2/2008 – Mamma sedan födseln
Tidskriften för en radikal samhällsdebatt och kultursyn. I Arena hittar man de initierade intervjuerna och de välskrivna artiklarna. Arena är den... > Les mer
Karavan 4/2008
Karavan är en litterär tidskrift på resa mellan kulturer. Från Afrika, Asien och Latinamerika kommer en ny spännande litteratur som är i färd... > Les mer
Glänta 4/2008: Estetik och politik
Glänta är en tidskrift som, ofta tematiskt, arbetar med svensk och översatt essäistik, skönlitteratur, debatt, filosofi, politik och bildkonst;... > Les mer
Glänta 3/2008 – Framtidsencyklopedin
Glänta är en tidskrift som, ofta tematiskt, arbetar med svensk och översatt essäistik, skönlitteratur, debatt, filosofi, politik och bildkonst;... > Les mer
Kunst og kultur 3/2008 – Arkitektur
Temanummer om arkitektur. Gjesteredaktør: Ulf Grønvold. Innhold Elisabeth Seip: Offiser – og arkitekt Erlend Hofstad: "Lad os af Oster... > Les mer
Psykoanalytisk Tid/skrift 22-23
Psykoanalytisk Tid/Skrift ges ut av Freudianska föreningen. Tidskriften har som mål att publicera psykoanalytiker och intellektuella som arbetar... > Les mer
Kunst og prekaritet
Kunst og Prekaritet drøfter to hovedtemaer innen det siste tiåretsdiskusjoner om kunst, kultur og økonomi: På den ene siden kunstnerensom... Les mer
Psykoanalytisk Tid/Skrift 3-4/2008 (24-25)
Psykoanalytisk Tid/Skrift ges ut av Freudianska föreningen. Tidskriften har som mål att publicera psykoanalytiker och intellektuella som arbetar... > Les mer
Dialoger 83-84/2007 – Autodidakten
Dialoger behandlar relationen mellan vetenskap och konst och vill fördjupa diskussionen om arbete, språk, kultur och kunskap. Deltagare är bland... > Les mer