Psykoanalytisk Tid/skrift 22-23

Psykoanalytisk Tid/Skrift ges ut av Freudianska föreningen. Tidskriften har som mål att publicera psykoanalytiker och intellektuella som arbetar inom föreningens område. Den kommer också att publicera artiklar av svenska forskare och psykoanalytiker med motsvarande intresse- och arbetsområde. Tidskriften riktar sig sig till alla psykoanalytiker, psykologer och psykoterapeuter, samt forskare inom human- och samhällsvetenskaperna.  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Nøkkelord: Tidsskrifter Psykologi Kultur Psykoanalyse