Bøker med nøkkelord «Samfunnsvitenskap»

Kun lagervarer
Sosiologisk tidsskrift 2/2009
Utgitt av Universitetsforlaget i samarbeid med instituttene for sosiologi ved de norske universitetene og Norsk Sosiologforening. I dette nummeret:... > Les mer
Forelesninger om regjering og styringskunst
For filosofen Michel Foucault er makt et relasjonelt, produktivt og allestedsnærværende fenomen, men det antar forskjellige former alt etter sin... Les mer
Samhällsvetenskapernas logik
Jürgen Habermas har ägnat åtskillig möda åt att formulera en modern kritisk samhällsteori. Samhällsvetenskapernas logik är en av de... Les mer