Sosiologisk tidsskrift 2/2009

Utgitt av Universitetsforlaget i samarbeid med instituttene for sosiologi ved de norske universitetene og Norsk Sosiologforening.

I dette nummeret: Kirsten Danielsen: Kjærlighet uten grenser: Krysskulturelle ekteskap– kulturell forankring og individuell erfaring | Kari Ludvigsen og Hilde Danielsen: Samlivskurs som offentlig politikk: De- og refamilisering til barnets beste | Atle Møen: Langs den tredje vegen: Eit gjensyn med Anthony Giddens sitt sosiologiske politiske manifest | Hederspris | Bokessay | Bokomtaler.

Nøkkelord: Tidsskrifter Sosiologi Samfunnsvitenskap